Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove Ad-Aware Secure Search

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 34550 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

I suppose it followed an earlyer install of anti virus tool

Giải pháp được chọn

Hi, have a work through this article, in particular try the AdwCleaner link.

Hope that helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, have a work through this article, in particular try the AdwCleaner link.

Hope that helps.