Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HOW DO I CHANGE WALLPAPER?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Please tell me the steps to change my wallpaper.

Please tell me the steps to change my wallpaper.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Wallpaper (aka desktop background) is part of the Windows operating system, not Firefox related.

https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/display_change_desktop_background.mspx