X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

HOW DO I CHANGE WALLPAPER?

Được đăng

Please tell me the steps to change my wallpaper.

Please tell me the steps to change my wallpaper.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.8
  • GEPlugin
  • Google Update
  • DRM Store Netscape Plugin
  • DRM Netscape Network Object
  • Shockwave Flash 16.0 r0
  • 5.1.30514.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5419 giải pháp 40423 câu trả lời
Được đăng

Wallpaper (aka desktop background) is part of the Windows operating system, not Firefox related.

https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/display_change_desktop_background.mspx

Wallpaper (aka desktop background) is part of the Windows operating system, not Firefox related. https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/display_change_desktop_background.mspx