Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the FireFox 36 offline installer?

  • 3 trả lời
  • 84 gặp vấn đề này
  • 83 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The stub installer can't get past my employers firewall proxy. In 34 I was able to download an offline installer. I can't find the 36 offline installer.

The stub installer can't get past my employers firewall proxy. In 34 I was able to download an offline installer. I can't find the 36 offline installer.

Giải pháp được chọn

hi, you can download the full offline installer from https://www.mozilla.org/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 79

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

hi, you can download the full offline installer from https://www.mozilla.org/firefox/all/

more options

To find this link in future www.mozilla.org -> green download box -> Systems & Languages link below the Download.

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Note that you can find this installer on the Mozilla CDN server if you need a direct link.