Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I use Windows XP. Lately when I start Firefox, my Zone Alarm a/v flags a virus. Latest one is "Gfy0WgmsADm.dll"

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

This virus is usually marked by Zone Alarm as "treated on reboot"

Giải pháp được chọn

First, lets see if there is a real problem.

Update all of your protection programs.


Further information can be found in the Troubleshoot Firefox issues caused by malware article.


Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift (Mac Options) > key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

First, lets see if there is a real problem.

Update all of your protection programs.


Further information can be found in the Troubleshoot Firefox issues caused by malware article.


Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift (Mac Options) > key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

more options

No virus detected when Firefox started in safe mode, and on next normal start. It appears that I had a spate of virus hits last week that have now stopped. Thanks FredMcD

more options

Keep your programs up to date, and run full system scans now and then.

Safe Surfing.