Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transfer Plug-ins to new OS

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am creating a dual boot PC with Win XP and Win 7. I have Firefox on my XP side with lots of plugins. Is there a way to load all those plugins from my XP to my 7 without having to reload all of them? Are they all stored in a folder somewhere that I can just copy over?

Giải pháp được chọn

Some add-ons can work any or most or only some platforms. You must go to the add-on's web page and check.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Some add-ons can work any or most or only some platforms. You must go to the add-on's web page and check.

more options

You need to install the programs that supply each of those plugins on both operating systems. Firefox "finds" each plugin via Windows Registry strings; each version of Windows has its' own Registry.