Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Mac, tried a clean install (drag to trash), cannot even launch in safe mode.

Crash ID: bp-588b71a1-cb90-4e31-be09-140352150217

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Where are you downloading Firefox from? It might be an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver.

more options

The crash report flagged these programs;

libwep_ff.dylib = unknown

libsystem_malloc.dylib = unknown Mac ?

libsystem_kernel.dylib =  ? Word for Mac complete removal of Office 2008

libdispatch.dylib =  ? Word for Mac

libsystem_pthread.dylib =  ? Word for Mac


For a while now, Macs with Microsoft programs have been crashing a lot.