Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where can I find the beta version with Windows 8 metro support?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to try out the old beta version of firefox which included a Metro / touch version for Win 8, however all I can find is a link to the source.

Is there an installer somewhere in the archives that I can just install instead of having to build the source myself?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That so called Beta version is old news now as Metro support was dropped.

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2014/03/14/metro/

more options

Thanks James. I know support was dropped but there are archives of every beta version online so I'd like to download the latest version of the beta which had Metro support before it was dropped.

more options