Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MacOSX.9 - I use a Swiss keyboard on which the (a) sign is obtained using Alt+g but in Firefox this closes the working window ; how do I type my e-mail address?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I did a cut and paste job just now in order to set up my account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.