Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to send a link via email

  • 3 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 833 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I send a link via email?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, just go to the page you want to link to, copy the address (right click - Copy), then in your email, right click - Paste.

You can instead, make a word in your email the link by - highlight a word of your choice, then click the 'Insert Link' icon in the email toolbar (usually looks like a chain), and right click, Paste the address into the box.

Hope that answers your question.

more options
more options

There is also an "Email Link" item in the File menu (hold Alt or press F10) and an "Email Link" toolbar button in the Customize palette that you can drag on a toolbar.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào