Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I cast a video to Chromecast?

  • 1 trả lời
  • 557 gặp vấn đề này
  • 298779 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Is there a Firefox add-on to cast a web page video to Chromecast? I'm running Firefox 35.0.1 on an Ubuntu 14.04 LTS machine. Thanks!

Giải pháp được chọn

Currently you can only do this with Firefox for Android.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 82

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Currently you can only do this with Firefox for Android.