X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I cast a video to Chromecast?

Được đăng

Is there a Firefox add-on to cast a web page video to Chromecast? I'm running Firefox 35.0.1 on an Ubuntu 14.04 LTS machine. Thanks!

Is there a Firefox add-on to cast a web page video to Chromecast? I'm running Firefox 35.0.1 on an Ubuntu 14.04 LTS machine. Thanks!

Giải pháp được chọn

Currently you can only do this with Firefox for Android.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 82

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • DivX Web Player version 1.4.0.233
  • Next Generation Java Plug-in 11.31.2 for Mozilla browsers
  • The Videos 3.10.1 plugin handles video and audio streams.
  • Shockwave Flash 11.2 r202
  • This plug-in detects the presence of iTunes when opening iTunes Store URLs in a web page with Firefox.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0

Thông tin chi tiết

guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Currently you can only do this with Firefox for Android.

Currently you can only do this with Firefox for Android.