Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I recover from the "Updat Firefox" virus?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I stupidly installed the "Update Firefox" virus. I used System Restore to get back most functionality, BUT: I lost all Bookmarks (incl. Backup), and there is something running in the background (moving circle) that I can't get rid of. I can use most programs, but that Circle is always in the background. I have run Malware Bytes, and Norton, both before and after the system restore . NEITHER RECOGNIZED THE VIRUS.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Where did you get the update?

Download Firefox Full Installer For All languages And Systems {web link}

more options

Used System Restore to supposedly get rid of virus, but upon return to Firefox found that I had lost ALL bookmarks, calendar program, and most extensions. There was also something running in the background that I couldn't get rid of for at least 2 days. Don't see it now but won't return to Firefox in case it pops up again.

more options