Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you tell the search bar to use Google.com and not Goole.it ??

  • 5 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 4407 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi uffa

more options

How do you tell the search bar to use Google.com and not Goole.it ??

Giải pháp được chọn

You can find Google search engines, including a 'No country redirect' version, on the Mycroft Project website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Search with the Firefox address bar Please go through this help article. If you still have any queries feel free to ask away:)

more options

Search with the Firefox address bar Please go through this help article. If you still have any queries feel free to ask away:)

more options

There's no link to answer my question in your suggestion.

P.S. Of course in my question I meant Google.it and not Goole.it as i mistyped it.

more options

Giải pháp được chọn

You can find Google search engines, including a 'No country redirect' version, on the Mycroft Project website.

more options

cor-el said

You can find Google search engines, including a 'No country redirect' version, on the Mycroft Project website.

Awesome thanks!!!