Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

have followed download steps but will not install

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

windows 8 ; firefox in on a thumb drive; no internet explorer ; error message says install has been interrupted . fire fox will not install

windows 8 ; firefox in on a thumb drive; no internet explorer ; error message says install has been interrupted . fire fox will not install

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The "stub installer" may not work when IE isn't working.

Did you download the full "off-line" installation package from here? https://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html