Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The add-on is not what Firefox expected

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to connect via SonicWall Virtual Office (VPN) and I'm getting the error message: The add-on from <company site> could not be installed because it does not match the add-on Firefox expected.

This is the first time this particular error has come up. I have other users who are currently using this software.

Suggestions?

Thank you, Ed Resleff

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.

more options

Is this about a signed extension (i.e has a META-INF folder in the xpi file)?