Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

uninstall program

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Since of late, there´s this program called fortiguard that is blocking basically all of the internet pages I attempt to visit. It doesn´t appear in my list of programs. I can´t find the solution on the internet either. Can you help me?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

Doesn't show me how to uninstall, just more promotion of this terrible program.

more options