Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I still cannot open an aspx file using Firefox 35. I need a easy clear answer. Thanks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I receive a bill from my public utility and I cannot use Firefox to open it. Have seen others ask the question but I need a simple solution that I can execute.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is the content type: application/x-java-jnlp-file ? https://support.mozilla.org/en-US/que.../959667

application/xhtml+xm ?

You may need to add a content type to the Application menu: Applications panel - Set how Firefox handles different types of files and set a file to open them up with.

Or perhaps this add on: