Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

hi, i previously asked for some help regarding my big quantity of crashes on my firefox browser and i am still waiting for an answer. I can't use firefox anymore as the plugin works on no website, but works perfectly on every other browser. i really would like to stay with firefox but as i don't get any help to fix it, i will have to give it up unfortunately. please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, please don't open new questions for the same issue but follow up in your original thread at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1042860 if you have anything to add. thank you!