Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Firefox 35.0 is crashing for me, on both Windows 7 and Ubuntu (both 64-bit). On Windows, Firefox works fine but crashes every time I close the browser. On Ubuntu, it crashes when I open the browser, even in Safe Mode, but 34.0 still works properly without crashing.

Firefox 35.0 is crashing for me, on both Windows 7 and Ubuntu (both 64-bit). On Windows, Firefox works fine but crashes every time I close the browser. On Ubuntu, it crashes when I open the browser, even in Safe Mode, but 34.0 still works properly without crashing.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See this - https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support - KB page with each version of Firefox. The content of many KB pages vary depending upon the operating system version of Firefox you view the KB pages with.