Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't i use persona for firefox sync?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Is there any planned support for using Persona in firefox sync?

Giải pháp được chọn

Persona frequently asked questions: http://identity.mozilla.com/ See this part:

Each project addresses very different needs. Persona is designed to be a dead simple email verification tool, while Firefox Accounts is a full-fledged, persistent account system. By developing them separately, we’re able to keep each project lean and focused on its own use cases.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Persona frequently asked questions: http://identity.mozilla.com/ See this part:

Each project addresses very different needs. Persona is designed to be a dead simple email verification tool, while Firefox Accounts is a full-fledged, persistent account system. By developing them separately, we’re able to keep each project lean and focused on its own use cases.