Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to save profile before re-installing Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Unable to start Firefox. Can I save the Firefox profile on my desktop or should I save to external media ? Do I need to delete files before re-installing Firefox or can I just follow the same steps as a new install and

then copy saved profile.

Running Windows 7 Thanks

Unable to start Firefox. Can I save the Firefox profile on my desktop or should I save to external media ? Do I need to delete files before re-installing Firefox or can I just follow the same steps as a new install and then copy saved profile. Running Windows 7 Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

so you need not to save the profile.You just uninstall the older version. and download a frsh version of firefox from the link:

https://www.mozilla.org/firefox/all/

to uninstall the older firefox follow the steps

START|CONTROL PANEL|PROGRAMS(unistall a program)|MOZILLA FIREFOX

more options

DO NOT DO THAT ! ! ! ! !

Using an uninstaller other than Mozilla's could contaminate your profile. The Firefox full installer will take care of that for you.

Download Firefox Full Installer For All languages And Systems {web link} Save the file. Now run the full installer.