Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I still retrieve my downloaded files if I accidently right clicked "Clear" while trying to get rid of just one file?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 97 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I no longer can locate files downloaded. Are they still retrievable?

Giải pháp được chọn

The files are still there on the hard drive where you saved them.

You have only cleared the download history, so you won't be able to access them via "Open Containing Folder" in the right-click context menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If they are in your default downloads folder then yes, however they are no longer stored in Firefox.

more options

Giải pháp được chọn

The files are still there on the hard drive where you saved them.

You have only cleared the download history, so you won't be able to access them via "Open Containing Folder" in the right-click context menu.