Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to show my Firefox Bookmarks as a menu in the Start Menu of Windows 7?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I don't want to have to import/export to update it, I don't want to add individual bookmarks to the Start Menu. I like my 'Favorites' as a menu in the Start Menu, just like 'Recent Items', etc. Is there a way I can get Win 7 to link to my Firefox Bookmarks like that?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Still: https://support.mozilla.org/en-US/que.../1040543

Unless you pin your bookmarks to the start menu or the Start page, I do not think so.