Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 35 update disabled Free Download Manager plugin 1.6.0.8

  • 2 trả lời
  • 105 gặp vấn đề này
  • 36947 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rgoodpa1

more options

This is a must have for me. Any solutions other than using IE?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Update to the newer Free Download Manager version, http://www.freedownloadmanager.org/download.htm

more options

Tyler Downer said

Update to the newer Free Download Manager version, http://www.freedownloadmanager.org/download.htm

Thank you Tyler. I never think of the easy stuff. :)