X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Thursday, April 2, between 3pm and 5pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Why are the dumb fucks at mozilla copying chrome?

Được đăng

The naked useless lame icon look has swept through the brains of the browser dweebs.

The naked useless lame icon look has swept through the brains of the browser dweebs.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 16.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5348 giải pháp 23617 câu trả lời
Được đăng

locking this thread, as this is not the right tone or content for a question to put into the support forum - please refer to the Forum rules and guidelines!

locking this thread, as this is not the right tone or content for a question to put into the support forum - please refer to the [[Forum rules and guidelines]]!