Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do not want to remeber passwords, so how do I get rid of remembering key popup?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 66 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have recently upgraded Firefox but never again will I set to auto update. Now I have this window that wants to remember passwords. Why upgrade me to this bullshit? I do not want any browser remembering anything. That's why I installed Firefox in the first place; to get rid of Microsoft. Do I now have to get rid of Firefox?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

To stop firefox from remembering passwords, go to the menu bar, click options, then click security, then there will be a button you can click that says "remember passwords". Deselect that button. Then, you should be done! Hope this helped!!

more options