Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How secure is firefox hello?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 121 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I cannot find any encryption settings for voice/video calling via Firefox Hello. How secure are my conversations?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello vidriduch, firefox hello uses webrtc as communication channel which provides peer-to-peer connections which are encrypted end-to-end out of the box...