Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I open a new tab from address line?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 155 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jcgeorge

more options

How do I open a new tab from address line?

Giải pháp được chọn

You Will have to hold down the Alt key and press Enter to make the link open in a new tab without using an extension. By default links always open in the same tab.

You can search the Add-ons website for an extension if you want to change this default behavior.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can middle-click the combined Go/Reload/Stop button or use the Alt + Enter keyboard shortcut to open the link in a new tab.

more options

I am trying to open a new tab when I input an address on the address line & press enter.

more options

Giải pháp được chọn

You Will have to hold down the Alt key and press Enter to make the link open in a new tab without using an extension. By default links always open in the same tab.

You can search the Add-ons website for an extension if you want to change this default behavior.

more options

jcgeorge said

How do I open a new tab from address line?

The add-on "New Tab From Location Bar" fixed the problem!