Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I download an Internet Download Manager which is support by mozila

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

bold text

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Mozilla doesn't "support" Download Managers, but rather the DM's support Firefox - or not, whichever the case.

Also, you might be interested in this add-on. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/flashgot/