Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does adobe flash player not install?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I tried to reinstall adobe flash player and, the installer popped up, but there was no action. I had to restart my pc to get rid of the installer window because, it would not close. I tried installing the plug in numerous times, without success. what else can I do.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options