Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-on for Print Edit is not working

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 153 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi morghanna

more options

I just had my iMac cleaned up for adware and now my add-on for print edit is not working. There is an error message XPE-2. I don't know the support email address for the developer?

Giải pháp được chọn

Hello,

Did you mean this extension:

The contact information is on the right side of the page, beside the "About this Add-on" section.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

Did you mean this extension:

The contact information is on the right side of the page, beside the "About this Add-on" section.