X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

why doesn't firefox ask me if I want to store the password for a site? It used to.

Được đăng

Firefox does not ask me if I want to store a password for sites that do not have a stored password. I have stored passwords for several sites but can't add or change any passwords.

Firefox does not ask me if I want to store a password for sites that do not have a stored password. I have stored passwords for several sites but can't add or change any passwords.

Giải pháp được chọn

Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history).

 • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"
 • Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 13.0 r0
 • 5.1.30514.0
 • Foxit Reader Plug-In For Firefox and Netscape

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
 • Top 10 Contributor
4224 giải pháp 58969 câu trả lời
Được đăng
https://support.mozilla.org/en-US/kb/password-manager-remember-delete-change-passwords https://support.mozilla.org/en-US/kb/usernames-and-passwords-are-not-saved

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17415 giải pháp 157337 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history).

 • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"
 • Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"
Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history). *https://support.mozilla.org/kb/Private+Browsing *Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history" *Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Người tạo câu hỏi

Thanks=--I did happen to find that out on my own finally.

Thanks=--I did happen to find that out on my own finally.