Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why doesn't firefox ask me if I want to store the password for a site? It used to.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2989 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rapunzel

more options

Firefox does not ask me if I want to store a password for sites that do not have a stored password. I have stored passwords for several sites but can't add or change any passwords.

Giải pháp được chọn

Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history).

  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"
  • Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

more options

Giải pháp được chọn

Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history).

  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"
  • Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"
more options

Thanks=--I did happen to find that out on my own finally.