Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Please tell me how tomake my yahoo email not come up with IE when I make ashortcut to my desktop?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 139 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I cannot make a desktop shortcut of my yahoo email without it opening in INTERNET EXPLORER. The connection is much better in Mozilla and I want to use this. i HAVE REMOVED ALL OBVIOUS SHORTCUTS FROM IE. i DON'T KNOW WHAT ELSE TO DO. Please Help?

Giải pháp được chọn

With Yahoo mail open create a new desktop shortcut from within Firefox and delete the current shortcut. https://support.mozilla.org/en-US/kb/create-desktop-shortcut-website

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

With Yahoo mail open create a new desktop shortcut from within Firefox and delete the current shortcut. https://support.mozilla.org/en-US/kb/create-desktop-shortcut-website

more options

Separate Issue; Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Shockwave Flash 13.0 r0 Shockwave Flash 15.0 r0

Having more than one version of a program may cause issues.

Grab the uninstaller from here: Uninstall Flash Player | Windows Uninstall Flash Player | Mac Then reinstall the latest version.

Flash Player v15.0.0. 239 http://get.adobe.com/flashplayer/

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào