Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I use dualscreens, whenever I choose fullscreen on Youtube/twitch/... it always go fullscreen on my main monito,anyway to make it fullscreen on other instead?

 • 3 trả lời
 • 8 gặp vấn đề này
 • 15014 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi wiolono

more options

I have 2 monitors:A and B My setup: work on monitor A (primary one), put firefox browser on monitor B. What I need: I need to play fullscreen on twitch.tv/youtube/... on monitor B (it always go fullscreen on A whenever I try, even though I putted firefox on B)

Giải pháp được chọn

Try this:

 1. Close Firefox and start a new session
 2. Open Firefox on the second monitor and change the window size
 3. Close Firefox
 4. Open Firefox and it should open in the second monitor, from here please try to select full screen for one of the multimedia sites.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.

more options

Giải pháp được chọn

Try this:

 1. Close Firefox and start a new session
 2. Open Firefox on the second monitor and change the window size
 3. Close Firefox
 4. Open Firefox and it should open in the second monitor, from here please try to select full screen for one of the multimedia sites.
more options

confirm that my first firefox window have to be on 2nd screen for it to go fullscreen on 2nd screen. thank guig2 for your help :D