Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I make a permanent change in the zoom level?

  • 1 trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 45167 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CoryMH

more options

I want to know how I can make a permanent change is the zoom level? I dont want to constantly have to change it from the default value of 100% every time I go to a different page. Thanks.

Giải pháp được chọn

Hello,

You can also use the NoSquint add-on to change the default zoom level for all websites at once. After setting your global zoom level, you can fine-tune the zoom on individual sites and set the options so that NoSquint remembers per-site settings.

After installing NoSquint, go to the add-ons page to set the per-site settings:

  • Tools (or New Fx Menu) > Add-ons > Extensions
  • Click the "Options" button by NoSquint
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 11

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

You can also use the NoSquint add-on to change the default zoom level for all websites at once. After setting your global zoom level, you can fine-tune the zoom on individual sites and set the options so that NoSquint remembers per-site settings.

After installing NoSquint, go to the add-ons page to set the per-site settings:

  • Tools (or New Fx Menu) > Add-ons > Extensions
  • Click the "Options" button by NoSquint