Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A small phone button in customization screen.

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 82 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ZeroKelvin

more options

A small phone button in customization screen seems out of place. It looks like the Hello feature, but it don't works.

Firefox 33.1 Win 7 x64

Screenshot: http://s15.postimg.org/xzh4cfga3/Capturar.png

Giải pháp được chọn

That is the hello button to be used with WebRTC that will be enabled in the next Firefox version.

It shouldn't be there though in Firefox 33

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hello,

It might be from an extension you have installed. Can you go into safe mode and see if it still appears in the customization page?

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu:

  • Click the menu button New Fx Menu, click Help Help-29 and select Restart with Add-ons Disabled.

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

  • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.

When the Firefox Safe Mode window appears, select "Start in Safe Mode".
Safe Mode Fx 15 - Win

more options

The button still appears with addons disabled. Not a problem at all, I'm just curious. I've attached another screenshot.

more options

There is a program for Firefox that turns it into a telephone. Is that it?

more options

Giải pháp được chọn

That is the hello button to be used with WebRTC that will be enabled in the next Firefox version.

It shouldn't be there though in Firefox 33

more options

A bug perhaps? Anyway, I think the question can be marked as solved.