Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you copy Firefox settings from one computer to another?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If I want an add-on or change to the about:config to be installed on more than 20 systems, is there a way to set it up on those without having to go to each one individually and installing it? There was a file that I used to use to copy out settings, but I can't find it in the newer versions of the software.

If I want an add-on or change to the about:config to be installed on more than 20 systems, is there a way to set it up on those without having to go to each one individually and installing it? There was a file that I used to use to copy out settings, but I can't find it in the newer versions of the software.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options