Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to find video in Firefox cache? like chrome

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 68869 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can i found video in Firefox cache after playing the video

Giải pháp được chọn

Firefox lets you browse or search through cache entries on this page: about:cache (type or paste that into the address bar and press Enter). The detail will show you where the file is stored on disk, if it is stored on disk.

However, be forewarned that if you accumulate a lot of files in the cache, it's quite slow, and many videos are never cached, so if you regularly need to save videos, you may need to use an add-on.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 9

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox lets you browse or search through cache entries on this page: about:cache (type or paste that into the address bar and press Enter). The detail will show you where the file is stored on disk, if it is stored on disk.

However, be forewarned that if you accumulate a lot of files in the cache, it's quite slow, and many videos are never cached, so if you regularly need to save videos, you may need to use an add-on.

more options

Note that it is more likely that Firefox uses the memory cache for videos and doesn't store the video to disk. Some (streamed) videos can be downloaded in chunks and only the current chunk is in the cache and not the full video.