Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can connect using ip address but not using web address settings?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1006 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Trying to connect to internet using t mobile hotspot. Windows 7 Firefox browser I can get to a website using the ip address however nothing using www.msn.com or anything. In the connect to the internet window in Options network I have no idea what to put in there I tried auto nothing works


(flipped uppercase text - c)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please turn off your caps lock. :-)

The 'numbers' you are talking about are, if you will, the 'phone number' of the web site. When you enter a name, the information is sent to one of several "phone book" web sites that provide the 'number' to the site. For some reason, this is no longer working.

I don't know how to fix this.

more options

Giải pháp được chọn

Are there DNS servers setup properly?