Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

want to reset Firefox 34 Sync data

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

want to all reset my Firefox 34 Sync data

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unlink this Device with all connected devices, then change your Sync account password.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-up-firefox-sync#w_remove-a-device-from-firefox-sync