Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not log in,beacuse i have forget username?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ricky Rosario

more options

I have reinstal mozila firefox. I can not acces my sync account. Here is some email adress wich i have using:

Can you help me to buckup my account?

Thanks

Edit: Removed personal information please see forum rules and guidelines

Được chỉnh sửa bởi guigs vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Unfortunately Firefox Sync is not meant to be a backup service.

However it is possible to back up the last local sync by backing up your profile. Back up and restore information in Firefox profiles

If you need more troubleshooting in Firefox Sync please also see: Firefox Sync troubleshooting and tips

Được chỉnh sửa bởi guigs vào

more options
more options
more options