Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why don't you code Firefox to change Toolbar icons like in IE?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

You know what Firefox lacks that other browsers have.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can provide feedback to Mozilla here: https://input.mozilla.org/en-US/feedback