Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Медленно загружаются сайты.Как исправить?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Медленно загружаются сайты.Как исправить?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello puchkov67, sorry but at the moment we can only answer questions in english at support.mozilla.org. if you want to help in russian please visit the forum of the russian speaking mozilla community: http://forum.mozilla-russia.org/

more options

Google translate: Slow loading sites. How to fix it?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window