Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

english - english dictionary doesn't work

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gautam krishna R

more options

I have Firefox 32 and Windows 7. My add-ons manager says that English - English Dictionary 1.5 is installed, but it isn't working. There's no "ABC" icon and clicking a word does nothing. What am I doing wrong?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You may try to uninstall and get the latest version. If you are still experiencin

more options

You may try to uninstall and get the latest version. If you are still experiencing the problem, please try any other dictionary alternatives