Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

general setting in options blank

  • 2 trả lời
  • 42 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I click on options, I can access everything except what belongs under general tab, the tab shows up but below is empty. I am using the latest beta version.

when I click on options, I can access everything except what belongs under general tab, the tab shows up but below is empty. I am using the latest beta version.

Giải pháp được chọn

I just deleted browser and profile, downloaded again, and seems ok.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I just deleted browser and profile, downloaded again, and seems ok.

more options

Note that this issue can be caused by the Ghostery extension or possibly another extension.