X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how to access firefox internals (debugger) with mozrepl

Được đăng

I want to use mozrepl to: - open js debugger - switch js file - toggle breakpoint

How to do it?

I want to use mozrepl to: - open js debugger - switch js file - toggle breakpoint How to do it?

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.4 r402

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

Thông tin chi tiết

guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Best place to ask this is in their support mailing list: https://groups.google.com/forum/#!for.../mozlab

Best place to ask this is in their support mailing list: [https://groups.google.com/forum/#!forum/mozlab]