Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

webpage not updating properly on reload

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

BBC News website homepage (bbc.co.uk/news/): About 2/3rds down the home page there is an option to show local news and weather. I have this set to my locale but Firefox does not refresh this part of the homepage - rest of page reloads ok.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi teknegolieth, Is there an error in the Web Console when the update on the page is done? Also if you refresh the page, does it continue to not load correctly? This may be a script error if so.