Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When will Firefox support end-to-end encryption for web mail

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Google has taken the initiative to develop an extension that will support end-to-end encryption via OpenPGP for all web mail created or opened in the Chrome browser. For details, see https://code.google.com/p/end-to-end/.

Is Mozilla making the same effort for the Firefox browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options