Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I install firefox on my hp chromebook?

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I need firefox in order to run certain programs on my hp chromebook. Is there any way to install it, or ways around the issues im having, thanks?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox is only for Windows, Mac OSX and Linux desktop, mobile Firefox for Android 2.3+ and Firefox OS phones.

The Google Chrome browser is the operating system.

Never tried this but this shows there are options like running Ubuntu along side the Chrome OS. http://liliputing.com/2013/10/running-ubuntu-apps-hp-chromebook-11-video.html

Được chỉnh sửa bởi James vào