Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser hijacker Ask and qone8 troubling.how to fix this?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have tried resenting the browser, fixed it from "about:config" ,uninstalled all the programs i didn't know and also tried fixing it from regedit.It is still troubling me by displaying unnecessary ads and changing my default search engine.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options