Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get the following 2 errors 1) Error Loading Media: File Could Not Be Played & 2) html5: Video not properly encoded. What do I do to fix this?

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 564 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi damianzizou

more options

For example, I go to http://jwplayer.com and when I click to watch the video i get the following error: "Error Loading Media: File Could Not Be Played"

Now, for the other error... I go to a website where the video looks like its going to start and then it turns all white with the error "html5: video not properly encoded"

I went to http://detectmybrowser.com and in the HTML5 Video Check section webm and h264 are red (meaning that I don't have those plugins I guess)

So.... how do I fix this?

For example, I go to http://jwplayer.com and when I click to watch the video i get the following error: "Error Loading Media: File Could Not Be Played" Now, for the other error... I go to a website where the video looks like its going to start and then it turns all white with the error "html5: video not properly encoded" I went to http://detectmybrowser.com and in the HTML5 Video Check section webm and h264 are red (meaning that I don't have those plugins I guess) So.... how do I fix this?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Maybe you need this: Windows Media Feature Pack for Windows 7 N and for Windows 7 KN:

more options

i have the same problem, but why do i need to download this pack, i tried the same video on other browser and it plays it normally.